Kim De Veylder

“Gelijkheid”
120/240 cm  /  Balpen op papier  /  Verzekeringswaarde : € 1600  /  Niet te koop  /  Verhuurwaarde per 3 maand: € 60

 

Kim De Veylder (1974)

Kim werkte in zijn leven tot nu toe 3 creatieve werken met telkens dezelfde titel: “gelijkheid”.

Deze titel is er gekomen door de vergelijkingen tussen mensen: ieder heeft zijn eigen (cijfer)waarde maar toch behoren we allemaal tot eenzelfde “mensdom”. Hij stelt zich de vraag of we elkaar nodig hebben om elkaars gelijken te mogen zijn.

Het gaat om 3 unieke werken op basis van een soort monnikenwerk, waar hij zelf fier op is. Het uitwerken gaf hem zowel rust als energie. Een citaat van Lao Tse heeft hem geïnspireerd om ze uiteindelijk te gaan uitwerken: “Alle grote dingen komen voort uit het onbelangrijke. Daarom streeft de wijze nooit naar het grote. Op die manier kan hij grote dingen bereiken.”

Ze zijn ontstaan vanuit een op wiskunde gebaseerde uitdaging om een specifieke berekening in exact 16 vakjes uit te tekenen. Toen hij daarin geslaagd was, ging hij de uitdaging aan om dit in het groot uit te werken namelijk in respectievelijk 40000, 90000 en 250000 vakjes van 0,4/0,8 cm.

Het werk met de 90000 vakjes bestaat uit 300 rijen en 300 kolommen. In elk vakje staat een met de hand geschreven getal van 1 – 90000 dat telkens maar 1 keer vermeld wordt. Als je telkens 300 getallen na elkaar optelt in alle richtingen (horizontaal, verticaal, diagonaal en trapsgewijs) kom je telkens hetzelfde getal uit: 13500150.

Daarnaast is elk werk ook een cryptogram: wanneer er een vertaalcomputer op de cijfers zou los gelaten worden, verschijnt er een geletterde brief.

De derde dimensie die eraan gekoppeld kan worden, is die door het verschillend kleurgebruik: wanneer je de werken vanop afstand bekijkt, verschijnt er een tekening.

Kim heeft een notie van kunstgeschiedenis en hij volgt op dit moment les in keramiek. Kunstenaars waar hij naar opkijkt, zijn:
Picasso, volgens Kim een kunstenaar met een breed scala aan werken waarmee hij een mooie evolutie kan laten zien;
Escher, volgens Kim die zo kan tekenen dat het logische denken in de war wordt gebracht: op papier klopt alles maar in de realiteit niet en dat maakt het interessant en Olafur Eliasson, volgens Kim een boeiend kunstenaar die fysica en techniek in kunst mooi weet te combineren.